Proverite

Naši proizvodi po vašim merama

Medicinska i korektivna pomagala na ovoj stranici rezultat su naše proizvodnje.
Izrađujemo ih prema Vašim specifičnim potrebama i jedinstvenim merama.
Osim pomagala, proizvodimo i dodatke koji na adekvatan način
pojačavaju delovanje samih pomagala.
Proverite