Indikacije:

  • Petni trn (insercijska tendopatija plantarne aponeuroze)
  • Artroza zglobova nogu i pri ugrađenim endoprotezama (rasterećenje)
  • Ahilodinija­tendomiopatija
  • ­Haglundova peta – delimično rasterećenje
  • Tegobe u zadnjem delu stopala

Visokoelastični petni jastučić sa anatomski položenim mekim jezgrom.
­Deluje rasterećujuće na nožni i koleni zglob, zglob kuka, kao i kičmeni stub.

Cena je data za jedan par uložaka.
Za porudžbinu je važan broj obuće koju osoba nosi.