Ruka

Prema položaju kostiju i velikih zglobova, ruku možemo podeliti na: rame, pazuh, nadlakat, lakat, podlakat i šaku. Ruka sadrži nepokretni deo – rameni pojas (ključna kost i lopatica) i pokretni deo – kosti nadlaktice, kosti podlaktice i kosti šake.
Osim povreda kostiju, zglobova i mušića ruke, česta su i hronična degenerativna i zapaljenska oboljenja koštano-zglobnog sistema.

POMAGALA ZA RUKU