Noga

Povrede skočnog zgloba su najčešće sportske povrede. 85% ovih povreda predstavlja uganuće sa lezijom spoljašnjih ligamenata, koje nastaje pri mehanizmu izvrtanja stopala.
Povreda unutrašnje strane skočnog zgloba je mnogo ređa. Subjektivne tegobe koje se javljaju prillikom ovakvih povreda su: bol sa spoljašnje strane zgloba, otok najčešće praćen hematomom i otežan oslonac na povređenoj nozi.