Visoki torako­lumbalni mider napravljen je od elastične tkanine sa plastičnim fišbajnima koji su postavljeni uz kičmeni stub i prilagođavaju se konturama tela korisnika, čime se postiže potpuno prijanjanje uz kičmeni stub. Dodatci na bočnim stranama omogućuju jos bolje prijanjanje oko struka.

­Koristi se:

  • posle operacije intervertebralnog diskusa
  • za rasterećenje torakalnih i lumbalnih pršljenova
  • za povećanje intra­abdominalnog pritiska
  • za rasterećenje leđne muskulature
  • radi smanjenja rizika od daljih povreda usled komresionih preloma i osteoporoze
  • kod preloma ili operacije kičme
  • jer obezbeđuje stabilizaciju torakalne i lumbalne kičme

Materijal sadrzi određeni procenat likre, te koža diše i nema potparavanja. Ovakav način izrade obezbeđuje lagan i skoro neprimetan mider. Svrha mu je rasterećenje i stabilizacija kičmenog stuba celom dužinom.

Izrađuje se po merama. Potrebni su obim grudnog koša ispod pazuha, obim struka u visini pupka, obim struka u visini kukova i celokupna visina naručioca.