Lumbalni mider napravljen je od elastičnih materijala koji u sebi sadrže likru i ima ugrađena plastična ojačanja. Ovakav dizajn obezbeđuje čvrstinu leđima uz laku i udobnu upotrebu. Dodatne trake sa bočnih strana omogućavaju bolju kompresiju kičmenog stuba.

Efekti:

  • ­Ispravlja lumbalnu liniju
  • Omogućava pravilno pozicioniranje i rasterećenje lumbalnih pršljenova
  • Rasterećuje leđnu muskulaturu i pomaže leđnoj statici
  • Služi kao lumbalna potpora kod paralize
  • ­Sprečava lumbalne povrede prilikom rada
  • Obezbeđuje opštu zaštitu lumbalnoj kičmi
  • Oslobađa od lumbalnog bola prouzrokovanog nepravilnim držanjem tela

Izrađuje se prema jedinstvenim merama pacijenta od visokovalitetnih materijala sa 4 plastična fišbajna.
Obim struka u visini pupka, obim struka u visini kukova kao i celokupna visina pacijenta su mere koje su neophodne za izradu ovog midera.