Leđa

Bol u leđima danas predstavlja jedan od najčešćih povoda za obraćanje lekaru, bolovanje i dugotrajniju nesposobnost za rad. Najčešće nastaje usred: mnogo sedenja i sve manje kretanja, dugotrajne vožnje automobilom, sedenja pred računarom, dremanja ispred TV-a, teškog fizičkg rada, ponavljanja istih pokreta, podizanja tereta u nepravilnom položaju uz izvijanje leđa, dugotrajnog stajanja…

Mideri za lumbalni deo kičme:

  • Maksimalno udobni, mogu se nositi tokom celog dana
  • Kvalitetni materijali i specijalan dizajn obezbeđuju čvrstu potporu
  • Izrađuju se prema jedinstvenim merama pacijenta
  • Smanjuju bol, rasterećuju leđnu muskulaturu i sprečavaju dalje povrede